Начало

Център за професионално обучение


Лизинг

Услуги

Проекти

За контакти


Работно време:

от понеделник до петък
9:00 - 18:00
/без прекъсване/


Актуални новини
 

На 16.02.2015г. стартира курс по Компютърна грамотност - 70уч.часа.

изнес център - обучения Безплатни обучения
Бизнес Център Сливен провежда безплатни обучения с ваучери за работещи, към Агенция по заетостта по програма „Аз мога повече”по:
- ключови компетентности: Общуване на чужди езици (Английски език - 300 уч.ч.) и Дигитална компетенстност (Компютърна грамотност - 70 уч.ч)
- професионални обучения: Текстообработване, Административно обслужване, Фризьорство, Продавач-косултант, Производство на кулинарни изделия и напитки...
Консултации на безработни лица по проект "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент І”
В консултирането могат да се включат както безработни лица, завършили успешно обучението и придобили предприемачески, управленски и бизнес умения, така и безработни лица, които имат необходимата квалификация, знания и умения и ясна идея или подготвен проект на бизнес план за самостоятелна стопанска дейност. Те ще бъдат подпомагани за оформяне на разработен бизнес план...
Финансов лизинг - Бизнес център Сливен е част от бизнес мрежата на Микрофинансиращата институция ДЖОБС
Закупуване на нови и употребяване дълготрайни материални активи - машини, оборудване, транспортни средства, селкостопанска техника и инвентар и други под формата на финансов лизинг...
   
Предстоящи обучения:

На 16.02.2015г. стартира курс по Компютърна грамотност - 70уч.часа.

Бизнес център Сливен набира желаещи за курс по:
- Английски език;
- Компютърна грамотност;
- Фризьорство